سايت دانشگاه زاگرس
- اطلاعیه دفاع از درس پروژه رشته نرم افزار
- اطلاعيه آموزش 1392 (دانشجويان رشته نرم افزار کارداني و کارشناسي)
- مدارک مورد نیاز ثبت نام ورودی بهمن 92 ( تکمیل ظرفیت)
- اطلاعیه وام دانشجویی
- اطلاعيه جلسه دفاع از پروژه مقاطع کارداني و کارشناسي نرم افزار

- ثبت نام داوطلبان جديد الورود از تاريخ 92/6/24 الي 92/6/26 مي باشد.

- مدارک مورد نياز ثبت نام دانشجويان جديدالورود 92
- تقویم آموزشي ترم 921
پورتال دانشگاه
پورتال جامع اطلاع رسانی